28/04/2009

ตารางเวลาพระสันตะปาปาเสด็จแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ตารางเวลาสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2009วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2009 (ประเทศอิตาลี)

- 09.30 น. (14.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินฟิวมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี


วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2009 (ประเทศจอร์แดน)

- 14.30 น. (18.30 น. ตามเวลาในไทย) : เครื่องบินพระที่นั่งมาถึงสนามบินนานาชาติควีนเอเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน จากนั้น จะมีพิธีต้อนรับและพระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 1)
- 15.30 น. (19.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยม "ศูนย์ราชินีแห่งสันติสุข" (Regina Pacis Centre) ในกรุงอัมมาน จากนั้น จะกล่าวให้โอวาท (ครั้งที่ 2)
- 17.40 น. (21.40 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปพบสมเด็จพระราชาธิบดี อับดุลเลาะห์ ที่ 2 และพระราชินี ภายในพระราชวัง อัล-ฮุสเซนวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2009 (ประเทศจอร์แดน)

- 07.15 น. (11.15 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยของสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำกรุงอัมมาน
- 09.15 น. (13.15 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยือนสักการสถานบนภูเขาเนโบ สถานที่ซึ่งเชื่อกันว่า โมเสสได้สิ้นใจที่นี่ จากนั้น จะกล่าวให้โอวาท (ครั้งที่ 3)
- 10.30 น. (14.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จที่เมืองมาดาบา เพื่อเสกศิลาฤกษ์ที่จะใช้สร้างมหาวิทยาลัยมาดาบา จากนั้น จะกล่าวให้โอวาท (ครั้งที่ 4)
- 11.30 น. (15.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยือนพิพิธภัณฑ์ฮาซีไมต์และมัสยิด อัล-ฮุสเซน บิน ทาลาล กรุงอัมมาน
- 11.45 น. (15.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาพบปะกับผู้นำชาวมุสลิม ทูตานุทูต และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆในจอร์แดน พิธีนี้ จัดที่มัสยิด อัล-ฮุสเซน บิน ทาลาล และพระสันตะปาปาจะกล่าวสุนทรพจน์ด้วย (ครั้งที่ 5)
- 17.30 น. (21.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานวจนพิธีกรรมที่อาสนวิหารนักบุญจอร์จ โดยอาสนวิหารนี้ เป็นของจารีตเมลไคต์-กรีก (Melkite Greek Catholic Church) ซึ่งเป็นกลุ่มคริสตชนที่ขึ้นกับพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม (เทศน์ให้ข้อคิด ครั้งที่ 6)วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 (ประเทศจอร์แดน)

- 10.00 น. (14.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาและนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ซึ่งจะจัดที่สนามฟุตบอลเมืองอัมมนาน (เทศน์ในมิสซาให้ข้อคิด ครั้งที่ 7 และเทศน์ก่อนสวดราชินีแห่งสวรรค์ ครั้งที่ 8)
- 12.45 น. (16.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับพระอัยกาและพระสังฆราช ภายในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน
- 17.30 น. (21.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปภาวนา ณ สถานที่ซึ่งพระเยซูทรงรับพิธีล้างจากนักบุญจอห์น บัปติสต์ ที่แม่น้ำจอร์แดน (Bethany Beyond the Jordan)
- 18.00 น. (22.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานในวจนพิธีกรรมเสกศิลาฤกษ์ที่จะใช้สร้างโบสถ์ ณ สถานที่ซึ่งพระเยซูทรงรับพิธีล้าง (เทศน์ให้ข้อคิด ครั้งที่ 9)วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 (ประเทศจอร์แดน)

- 07.30 น. (11.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยของสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำกรุงอัมมาน
- 10.00 น. (14.00 น. ตามเวลาในไทย) : พิธีอำลาและส่งเสด็จพระสันตะปาปาที่สนามบินนานาชาติควีนเอเลีย จากนั้น พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์อำลา (ครั้งที่ 10)
- 10.30 น. (14.30 น. ตามเวลาในไทย) : ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากจอร์แดน มุ่งหน้าสู่อิสราเอลวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 (ประเทศอิสราเอล : เทล-ฮาวีฟ, เยรูซาเล็ม)

- 11.00 น. (15.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จถึงสนามบินนานาชาติ เบน กูร์ยอน เมืองเทล-ฮาวีฟ จากนั้น มีพิธีต้อนรับและพระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 11)
- 16.15 น. (20.15 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อไปพบ ชิม่อน เปเรซ ประธานาธิบดีอิสราเอลที่ทำเนียบประธานาธิบดี จากนั้น ทรงกล่าวสุนทรพจน์
(ครั้งที่ 12)
- 17.45 น. (21.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปที่หน้าพิพิธภัณฑ์ยาด วาเช็ม พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 13) กระนั้น พระสันตะปาปาจะไม่เสด็จเข้าไปข้างใน เนื่องจากผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ปฏิเสธจะนำภาพและกล่าวหา สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ออกจากการจัดนิทรรศการ
- 18.45 น. (22.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาทรงพบปะผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องศาสนสัมพันธ์และกล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 14) พิธีนี้ จัดที่ห้องประชุมศูนย์นอเตรอดาม กรุงเยรูซาเล็มวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2009 (ประเทศอิสราเอล : เยรูซาเล็ม)

- 09.00 น. (13.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยือน "โดม ออฟ เดอะ ร็อค" (Dome of The Rock) ศาสนสถานสุดอลังการของชาวมุสลิม พร้อมพบกับผู้นำศาสนาอิสลาม จากนั้น พระสันตะปาปาจะกล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 15)
- 10.00 น. (14.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จภาวนาหน้า "กำแพงร้องไห้" (The Western Wall)
- 10.45 น. (14.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาพบกับคณะรับไบศาสนายิว จากนั้น พระสันตะปาปาจะกล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 16)
- 11.50 น. (15.50 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปานำสวดภาวนาราชินีแห่งสวรรค์ พิธีจะมีขึ้นที่ห้องโถงชั้นบนซึ่งพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย จากนั้น พระสันตะปาปาจะเทศน์ให้ข้อคิด (ครั้งที่ 17)
- 12.30 น. (16.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมอาสนวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม
- 13.00 น. (17.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับบรรดานักบวชและฤาษีคาทอลิก ภายในบ้านพักพระอัครสังฆราชประจำกรุงเยรูซาเล็ม
- 16.30 น. (20.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาซึ่งจัดที่หุบเขาโยซาฟัต (เทศน์ในมิสซาให้ข้อคิด ครั้งที่ 18)วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2009 (ประเทศอิสราเอล : เบ็ธเลเฮม)

- 09.00 น. (13.00 น. ตามเวลาในไทย) : พิธีต้อนรับพระสันตะปาปาที่จัตุรัสหน้าจวนผู้ว่าการเมืองเบ็ธเลเฮม จากนั้น พระสันตะปาปาจะตรัสสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 19)
- 10.00 น. (14.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาซึ่งจัดที่จัตุรัสรางหญ้า (Manger Square) หน้าวัดพระกุมารบังเกิด (เทศน์ในมิสซาให้ข้อคิด ครั้งที่ 20)
- 12.30 น. (16.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสวยอาหารเที่ยงที่อารามฟรานซิสกัน เมืองเบ็ธเลเฮม
- 15.30 น. (19.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จภาวนาหน้าสถานที่ซึ่งพระเยซูประสูติ
- 16.10 น. (20.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กของการิตัส
- 16.45 น. (20.45 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมศูนย์ผู้ลี้ภัย และตรัสสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 21)
- 18.00 น. (22.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาจะพบกับ มาห์มูด อับบาส ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ ที่จะมาเข้าเฝ้าภายในที่จวนผู้ว่าการเมืองเบ็ธเลเฮม
- 18.40 น. (22.40 น. ตามเวลาในไทย) : พิธีส่งเสด็จพระสันตะปาปา จากนั้น พระองค์จะเสด็จไปประทับแรมที่เมืองนาซาเร็ธ (มีการตรัสสุนทรพจน์อำลา ครั้งที่ 22)วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2009 (ประเทศอิสราเอล : นาซาเร็ธ)

- 10.00 น. (14.00 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาซึ่งจัดที่ภูเขาเปรชิปีซ (เทศน์ในมิสซาให้ข้อคิด ครั้งที่ 23)
- 12.30 น. (16.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสวยอาหารเที่ยงที่อารามฟรานซิสกัน เมืองนาซาเร็ธ
- 15.50 น. (19.50 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาจะพบกับ เอฮุด โอลเมิร์ต นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ภายในอารามคณะฟรานซิสกัน
- 16.30 น. (20.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาพบปะผู้นำศาสนาต่างๆที่วัดแม่พระรับสาร จากนั้น พระสันตะปาปาจะกล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 24)
- 17.00 น. (21.00 น. ตามเวลาในไทย) :
พระสันตะปาปาเสด็จไปภาวนาที่ "ถ้ำแม่พระรับสาร" สถานที่ซึ่งอัครเทวดากาเบรียลนำสารมาแจ้งกับแม่พระ
- 17.30 น. (21.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาจะเป็นประธานในวจนพิธีกรรมซึ่งจัดในวัดแม่พระรับสาร พร้อมเทศน์ให้ข้อคิด (ครั้งที่ 25) จากนั้น พระสันตะปาปาจะเสด็จกลับไปประทับแรมที่กรุงเยรูซาเล็มวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2009 (ประเทศอิสราเอล : เยรูซาเล็ม, เทล-ฮาวีฟ)

- 07.30 น. (11.30 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยของสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำกรุงเยรูซาเล็ม
- 09.15 น. (13.15 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปพบพระอัยกา ภายในวิหารพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ประจำกรุงเยรูซาเล็ม จากนั้น พระสันตะปาปาตรัสสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 26)
- 10.15 น. (14.15 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จไปภาวนาที่วัดคูหาฝังพระศพพระเยซู พร้อมเทศน์ให้ข้อคิด (ครั้งที่ 27)
- 11.10 น. (15.10 น. ตามเวลาในไทย) : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมผู้นำพระศาสนจักรอาร์เมเนี่ยน ที่วัดเซนต์เจมส์ในกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ (ครั้งที่ 28)
- 13.30 น. (17.30 น. ตามเวลาในไทย) : พิธีอำลาและส่งเสด็จพระสันตะปาปาที่สนามบินนานาชาติ เบน กูร์ยอน เมืองเทล-ฮาวีฟ จากนั้น พระสันตะปาปาจะกล่าวสุนทรพจน์อำลา
(ครั้งที่ 29)
- 14.00 น. (18.00 น. ตามเวลาในไทย) : ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากอิสราเอล เสด็จกลับอิตาลีวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2009 (ประเทศอิตาลี)

- 16.50 น. (21.50 น. ตามเวลาในไทย) : สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จถึงสนามบินคัมปิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสวัสดิภาพ