12/03/2009

สื่อยิวฟันธงโป๊ปเลือกถวายมิสซาที่นาซาเร็ธระหว่างเยือนอิสราเอล"ฮาอาเร็ตซ์" หนังสือพิมพ์รุ่นเก๋าของยิว ฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแตก วาติกันตัดสินใจเลือกนาซาเร็ธเป็นสถานที่ให้สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ถวายมิสซาระหว่างเสด็จเยือนอิสราเอล แม้ตารางเวลาอย่างเป็นทางการ ยังไม่ได้รับการประกาศจากสันตะสำนักก็ตาม"ฮาอาเร็ตซ์" หนังสือพิมพ์เก่าแก่สุดในอิสราเอล ตีข่าวยืนยันว่า วาติกันได้ทำการเลือก "นาซาเร็ธ" เมืองบ้านเกิดพระเยซู เป็นสถานที่ให้พระสันตะปาปาประกอบพิธีมิสซาระหว่างการเสด็จเยือนประเทศของตนแล้ว ขณะที่หลายฝ่ายเชื่อว่า ตารางเวลาอย่างเป็นทางการ จะถูกประกาศภายในสัปดาห์นี้

สืบเนื่องจากที่ ฮาอาเร็ตซ์ มีสายสัมพันธ์อันดีกับ ราเมซ เยรายซี่ นายกเทศมนตรีเมืองนาซาเร็ธ ทำให้หนังสือพิมพ์ดังกล่าว รับทราบข้อมูลว่า วาติกันได้เลือกนาซาเร็ธให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซา แทนที่จะเป็น "ไฮฟา" เมืองใหญ่อันดับสามของอิสราเอลรองจากเยรูซาเล็มและเทล-ฮาวีฟ

"เราดีใจมากที่วาติกันเลือกนาซาเร็ธ มันชัดเจนว่า ไม่มีใครสงสัยในความเหมาะสมของเมืองนี้ แม้ในความเป็นจริง เทล-ฮาวีฟ จะมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์คริสตศาสนาด้วยก็ตาม เนื่องจากเป็นเมืองที่ภูเขาคาร์เมลตั้งอยู่" คนวงในที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ กล่าวกับสื่อรุ่นเดอะของอิสราเอล

ทั้งนี้ เป็นที่คาดกันว่า สันตะสำนักจะประกาศตารางเวลาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ กระนั้น หลายฝ่ายก็มั่นใจว่า พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม โดยวันที่ 8-10 พฤษภาคม พระองค์จะเสด็จเยือนจอร์แดน ส่วนอิสราเอล จะเป็นวันที่ 11-14 พฤษภาคม

No comments:

Post a comment