08/05/2009

ประมวลภาพ : โป๊ปประทับเครื่องบินมุ่งสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา (ตรงกับ 14.30 น. ตามเวลาในไทย) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินอลิตาเลีย เสด็จออกจากกรุงโรม เพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติควีนเอเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยก่อนเครื่องบินพระที่นั่งจะออกเดินทาง พระสันตะปาปาได้ประทานการสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น "คาทอลิก เวิลด์ ทัวร์" จะนำมารายงานต่อไป
Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!


Catholic World Tour_Apostolic Journey to Holy Land ... Here We Go !!ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour
No comments:

Post a comment