16/05/2009

พระสันตะปาปาเสด็จถึงกรุงโรมโดยสวัสดิภาพแล้วเมื่อเวลา 16.50 น.ของวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา (ตรงกับ 21.50 น. ตามเวลาประเทศไทย) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จถึงสนามบินคัมปิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับสู่นครรัฐวาติกันโดยสวัสดิภาพ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Holy Father arrives at Ciampino Airport in Rome


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment