12/05/2009

โป๊ปย้ำหน้าที่ศาสนาคือแสวงหาสันติและนำคนเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงย้ำ หน้าที่ของศาสนาคือการสร้างสันติภาพให้กับสังคมและนำมนุษย์ทุกคนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า นอกจากนี้ ทรงเตือนสติผู้นำศาสนาให้ตระหนักถึงหน้าที่การประกาศและเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระเจ้าสุดความสามารถเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสด็จมายังทำเนียบประธานาธิบดีแห่งอิสราเอล เพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศ ทันทีที่เสด็จมาถึง ชิม่อน เปเรซ ประธานาธิบดีอิสราเอล ได้นำพระสันตะบิดาเจ้าเสด็จทอดพระเนตรบริเวณตัวอาคาร พร้อมเชิญพระองค์ "ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก" ก่อนจะถวาย "อินทผลัม" ให้พระองค์ทดลองเสวยด้วย บรรยากาศช่วงนี้ เป็นแบบกันเอง โดยประธานาธิบดีอิสราเอลได้กล่าวกับพระสันตะปาปาด้วยว่า พระดำรัสที่ตรัสประณามลัทธิเกลียดชังชาวยิว สร้างความซาบซึ้งใจให้ตนเป็นอย่างมาก


หลังทอดพระเนตรรอบๆทำเนียบประธานาธิบดีแล้ว พระสันตะปาปาได้เสด็จออกมาพบปะและกล่าวสุนทรพจน์แก่คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้นำศาสนาต่างๆที่มารอเข้าเฝ้า โดยมีใจความสำคัญว่า ศาสนาทุกศาสนาต้องแสวงหาสันติสุขให้กับสังคม

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ข้าพเจ้าขอย้ำว่า สันติภาพคือของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ผู้แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากขอร้องผู้นำศาสนาต่างๆที่อยู่ ณ ที่นี้ ได้โปรดช่วยกันส่งเสริมผู้คนให้นับถือศาสนาในทางที่ถูกต้อง กล่าวคือ ศาสนาต้องนำคนไปแสวงหาสันติและแสวงหาพระเจ้า เช่นเดียวกับนำมนุษย์ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์"

"หน้าที่ของพวกเราคือการประกาศและเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ซึ่งประทับอยู่กับเราแม้เราจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม การประทับอยู่ของพระเจ้าได้นำหัวใจทุกดวงให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้นำศาสนายังต้องเฝ้าระวังการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการผิดใจกันในกลุ่มฝูงแกะของตน เพราะสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายมาก และยังทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าต้องพบกับอุปสรรคด้วย" พระสันตะปาปา ทรงยืนยัน

ตอนท้าย พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 82 ชันษา ทรงย้ำว่า การจะทำให้สังคมสงบสุขได้นั้น เราต้องเริ่มจากขั้นพื้นฐาน อาทิ ครอบครัวต้องสงบสุข ต้องไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน "หนทางเดียวที่จะปกป้องและส่งเสริมสันติภาพ ก็คือ เราต้องอยู่กับมันและต้องนำมันมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เราสร้างสันติแบบย่อมๆได้จากครอบครัว จากนั้น ก็ค่อยๆแผ่ขยายออกสู่สังคม"


Papal Welcome at the President's House

ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment