11/05/2009

โป๊ปเสด็จภาวนายังสถานที่ซึ่งพระเยซูทรงรับพิธีล้าง ณ แม่น้ำจอร์แดนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จไปภาวนา ณ สถานที่ซึ่งพระเยซูทรงรับพิธีล้างจากนักบุญจอห์น บัปติสต์ ที่แม่น้ำจอร์แดน (Bethany Beyond the Jordan) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ทรงให้ข้อคิด เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป ก็ต้องรู้จักให้อภัยบาปผิดแก่กันด้วย
เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก พร้อมด้วย สมเด็จพระราชาธิบดี อับดุลเลาะห์ ที่ 2, สมเด็จพระราชินีเรเนีย และ เจ้าชายกาซี บิน โมฮัมเหม็ด ได้เสด็จไปยังสถานที่ซึ่งพระเยซูทรงรับพิธีล้าง ณ แม่น้ำจอร์แดน เพื่อแสวงบุญร่วมกัน ต่อจากนั้น พระสันตะบิดาเจ้ายังได้เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเสกศิลาฤกษ์ที่จะใช้สร้างโบสถ์ ณ สถานที่ซึ่งพระเยซูทรงรับพิธีล้างด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่เสด็จมาถึง พระสันตะปาปาทรงพระดำเนินไปรอบจุดที่เชื่อกันว่าพระเยซูทรงรับพิธีล้าง พระองค์ทรงหยุดรำพึงภาวนาเงียบๆ โดยมี พระราชาธิบดี ประทับอยู่ข้างๆ

และหลังจากภาวนาแล้ว พระสันตะปาปาทรงประกอบวจนพิธีกรรมเสกศิลาฤกษ์ที่จะใช้สร้างวัดคาทอลิกตรงจุดดังกล่าว โอกาสนี้ พระองค์ทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า "เวลาสร้างอาคาร เราต้องมีเสาหลักที่มั่นคง เมื่อหันกลับมามองพระศาสนจักร เราก็มีพระคริสตเจ้าเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้กับทุกคน พระศาสนจักรตั้งมั่นอยู่บนพระคริสตเจ้า เราดำรงอยู่ได้เพราะพระองค์ ทำนองเดียวกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราไม่สามารถแยกออกจากพระองค์"

จากนั้น พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเตือนสติคริสตังว่า ในเมื่อเราได้รับศีลล้างบาปแล้ว เราก็ต้องให้อภัยบาปที่ทำผิดแก่กันด้วย "พระเยซูทรงมาที่นี่(แม่น้ำจอร์แดน) ด้วยความสำนึกว่าพระองค์เป็นคนบาป พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากนักบุญจอห์นซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องหมายของการได้รับชีวิตใหม่และได้รับการอภัยบาป หลายศตวรรษที่ผ่านมา ผู้แสวงบุญจำนวนมากได้มาที่นี่เพื่อรับพิธีล้าง, ฟื้นฟูความเชื่อ และเพิ่มความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราแต่ละคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ก็ต้องรู้จักให้อภัยความผิดของกันและกันด้วย"

"ศีลล้างบาปคือการมีส่วนร่วมในฤทธานุภาพซึ่งพระคริสตเจ้าทรงเอาชนะบาปและความตาย ศีลล้างบาปยังรวมคริสตชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ... ก็ขอให้แม่น้ำจอร์แดนเตือนใจว่า เมื่อเราได้รับการล้างในพระนามของพระเจ้า เราก็สมควรดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังพระวาจาและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวของพระองค์ เพื่อที่ว่า เราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นภาพสะท้อนถึงพระฉายาลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้สร้างเรามา" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

อนึ่ง หลังจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จกลับไปเสวยอาหารค่ำและพักผ่อนที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ส่วนวันพรุ่งนี้ พระองค์จะออกเดินทางต่อไปยังอิสราเอลต่อไป


Holy Father Visited the Bethany Beyond the Jordanภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour
No comments:

Post a comment