14/05/2009

พระสันตะปาปาอำลาเบ็ธเลเฮมมุ่งหน้าสู่นาซาเร็ธสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จออกจาก "เบ็ธเลเฮม" บ้านเกิดพระเยซู และมุ่งหน้าสู่ "นาซาเร็ธ" เมืองที่พระเยซูทรงเจริญพระชนม์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนออกเดินทาง พระสันตะบิดาเจ้าทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและความแตกแยกในสังคมเมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงร่วมพิธีส่งเสด็จพระองค์ซึ่งจัดขึ้นภายในจวนผู้ว่าการเมืองเบ็ธเลเฮม โอกาสนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงกล่าวขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับพระองค์อย่างดี นอกจากนี้ ทรงวอนขอให้เลิกใช้ความรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคม


พระสันตะปาปา เริ่มต้นคำอำลา ด้วยการขอบคุณ มาห์มูด อับบาส ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ และชาวเมืองเบ็ธเลเฮมทุกคนว่า "ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีสำหรับน้ำใจดีที่มอบให้ สิ่งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความยากลำบากและปัญหาต่างๆที่ชาวปาเลสไตน์ต้องประสบในเวสต์แบงก์และกาซ่า ได้เป็นอย่างดี"

"กำแพงเวสต์แบงก์ (สร้างเพื่อแบ่งแยกชาวยิวออกจากปาเลสไตน์) สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายฉันใด มันก็จะมีวันถูกทำลายลงได้ง่ายๆฉันนั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่กำแพงนี้จะถูกทำลาย เราต้องทำลายกำแพงในจิตใจซึ่งกั้นตัวเราไม่ให้สร้างญาติดีกับเพื่อนบ้าน ด้วยเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าอยากจะวอนขอทุกคน เปิดใจให้กว้าง จงมีความเมตตากรุณาต่อกัน และจงยุติความรุนแรงและการแบ่งแยกทางเชื้อชาติได้แล้ว"

"ต่อให้ความขัดแย้งฝังรากลึกขนาดไหน มันก็ยังมีความหวังที่จะพบทางแก้ไข เราต้องอดทนและพยายามทำงานอย่างหนัก เพื่อแสวงหาการให้อภัยและคืนดี สิ่งนี้แหละ ที่จะนำสันติภาพมามอบให้กับเรา ข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำให้ความมั่นใจว่า ข้าพเจ้าสนับสนุนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีจะแจ้งให้ทราบว่า เร็วๆนี้ วาติกันจะจัดตั้งคณะกรรมาธิการทำงานร่วมกับปาเลสไตน์ ในการแสวงหาสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสยืนยัน

"บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าต้องกล่าวคำอำลาเบ็ธเลเฮม ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนอีกครั้ง ขอพระเจ้าโปรดทอดพระเนตรลงมายังตัวท่านและครอบครัวด้วยความรัก และขอพระองค์อวยพรชาวปาเลสไตน์ให้พบกับสันติสุขตลอดไป พระเจ้าอวยพรปาเลสไตน์ !!" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

สำหรับพิธีอำลาและส่งเสด็จนี้ เป็นพันธกิจสุดท้ายของวันที่ 13 พฤษภาคม ส่วนคืนนี้ พระสันตะปาปาจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปยัง "นาซาเร็ธ" เพื่อประทับแรมต่อไป
Goodbye Bethlehem ... Hello Nazareth


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment