14/05/2009

โป๊ปถวายมิสซาที่เบ็ธเลเฮมพร้อมย้ำ "จงอย่ากลัวที่จะสร้างสันติ"สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงถวายมิสซาที่เบ็ธเลเฮม เมืองที่พระเยซูประสูติ พร้อมย้ำ จงอย่ากลัวที่จะอุทิศตนให้กับการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ เพื่อให้มันมาแทนที่บรรยากาศแห่งความกลัวซึ่งแผ่ซ่านอยู่ในตอนนี้ นอกจากนี้ ทรงสอนผู้บริหารประเทศ การพัฒนาโครงสร้างต่างๆในบ้านเมือง ต้องเริ่มพัฒนาจากจิตใจควบคู่ไปกับการศึกษาอย่างจริงจัง
เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาซึ่งจัดที่จัตุรัสรางหญ้า (Manger Square) หน้าวัดพระกุมารบังเกิด ท่ามกลางสัตบุรุษ 15,000 คน โดยจำนวนนี้ มีผู้แสวงบุญที่เดินทางมาจากโปแลนด์, เยอรมนี, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ และอาร์เจนติน่า รวมอยู่ด้วย ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงสอนชาวปาเลสไตน์ว่า อย่ากลัวที่จะสร้างสันติภาพ การเสวนา และความสามัคคีในหมู่พี่น้องของตน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อขอเริ่มต้นด้วยการทักทายชาวปาเลสไตน์ ซึ่งต้องทนทุกข์กับภาวะสงครามมาอย่างยาวนาน พ่อขอให้ทุกคนนำคำทักทายและอ้อมกอดอันอบอุ่นของพ่อ ไปมอบให้ครอบครัวและชุมชนของท่าน ขอให้สิ่งนี้ ช่วยเยียวยาความเศร้าโศกต่อการสูญเสีย รวมถึงความยากลำบากที่ท่านต้องประสบด้วย ขอให้ชาวปาเลสไตน์ทุกคนมั่นใจว่า พ่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับท่าน ในการทำงานอย่างหนักเพื่อซ่อมแซมสันติภาพให้กับแผ่นดินนี้"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเปลี่ยนเนื้อหาเข้าสู่เชิงเทวศาสตร์ ด้วยการนำข้อความในพระวรสารของนักบุญลูกา มาแบ่งปันว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว (ลูกา 2:10-11) นี่คือการแจ้งถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าผ่านทางเสียงของทูตสวรรค์ และมันยังคงดังกึกก้องต่อไปในเมืองนี้ ไม่ใช่แค่ดังก้องแค่ครอบครัว บ้านเรือน หรือชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่มันกังวานไปทั่วโลกเลยทีเดียว"

"นี่คือข่าวดีที่ทูตสวรรค์นำมาบอกมนุษยชาติ นี่คือการประกาศว่าพระเมสซิยาห์ (พระผู้ช่วยให้รอด) ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าได้มาบังเกิดเพื่อทุกคนแล้ว พระองค์บังเกิดเพื่อ "พวกท่าน" และ "ตัวพ่อเอง" และเพื่อชายหญิงในทุกยุคทุกสมัยด้วย นอกจากนี้ ข่าวดีดังกล่าวยังบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า เบ็ธเลเฮมมีส่วนร่วมในสารแห่งความชื่นชมยินดีและสันติสุขบนแผ่นดิน (ลูกา 2:14)"

"ทว่า จากสภาพความจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน ดูเหมือนเรื่องดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็น พระเยซูทรงเรียกเราให้เป็นประจักษ์พยานถึงการที่พระองค์ทรงเอาชนะบาปและความตาย ในสถานการณ์แห่งความตึงเครียดเช่นนี้ คริสตชนถูกเรียกให้เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่า ความรักของพระเจ้ามีชัยเหนือความเกลียดชัง, ความเห็นแก่ตัว, ความกลัว และความขุ่นข้องหมองใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำลายมิตรภาพตามประสามนุษย์ และยังก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พี่น้อง มันทำลายสภาพความเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า และทำลายความหวังให้มลายหายไปด้วย"

"ชาวปาเลสไตน์ที่รัก จงอย่ากลัว !! จงมีความพยายามในการสร้างสะพานแห่งการสานเสวนา, สร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ, สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่พี่น้องของตน เหนือสิ่งอื่นใด จงเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตใหม่ซึ่งเราได้รับจากพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ชีวตที่พระองค์มอบให้สามารถแปรเปลี่ยนความมืดมิดให้กลับกลายเป็นความหวังอย่างเต็มเปี่ยมได้ พ่อขอให้กำลังใจพวกท่านและขอยืนยันว่า พระศาสนจักรพร้อมเสมอที่จะยืนหยัดและเคียงข้างพวกท่านในการทำสิ่งนี้"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศว่า สิ่งแรกที่ต้องทำในการฟื้นฟูประเทศก็คือต้องฟื้นฟูจิตใจพลเมืองของตน เพราะนี่คือบ่อเกิดแท้จริงในการนำพาชาติให้เจริญรุ่งเรือง

"ในส่วนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ สิ่งสำคัญสุดก่อนจะลงมือทำการใดๆ เราต้องฟื้นฟูโครงสร้างภายในจิตใจของเราเป็นอันดับแรก เราต้องทำให้คนในประเทศมีจิตใจดีงาม โดยอาศัยการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง อย่าลืมว่า พวกท่านมีทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติและการให้ความเคารพกันพร้อมอยู่แล้ว ทุกภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนกำลังรอท่านอยู่ ดังนั้น จงอย่ากลัวเลย !!"

"สุดท้ายนี้ พ่อมั่นใจว่า เบ็ธเลเฮมจะยังคงเปล่งเสียงกึกก้องถึงสารแห่งความชื่นชมยินดีให้กับพวกเราและมนุษยชาติ ตลอดไป อาแมน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ในส่วนพิธีการต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จไปเสวยอาหารเที่ยงที่อารามฟรานซิสกัน ต่อไป
Holy Mass at Manger Sqaure


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment