15/05/2009

ประมวลภาพ : โป๊ปภาวนา ณ สถานที่พระเยซูประสูติเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จมาภาวนาเป็นการส่วนพระองค์ ณ จุดที่พระเยซูประสูติในเมืองเบ็ธเลเฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพิธีการตรงนี้ พระสันตะปาปาไม่ได้ตรัสสอนแต่อย่างใด กระนั้น "คาทอลิก เวิลด์ ทัวร์" ก็มีภาพบรรยากาศมาให้ติดตามเหมือนเช่นเคย


Pope prays at the Place of Jesus' Birth
ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment