11/05/2009

พระสันตะปาปาตรัสอำลาและเสด็จออกจากจอร์แดนแล้วสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสร็จสิ้นการแสวงบุญในจอร์แดนและมุ่งหน้าสู่อิสราเอลแล้ว โดยก่อนออกเดินทาง ทรงขอบคุณพระราชาธิบดีที่ดูแลกลุ่มคริสตชน ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศด้วยความเมตตาเสมอมา นอกจากนี้ ทรงขอร้องให้ชาวคริสต์และชาวมุสลิม ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติตลอดไปเมื่อช่วงสายของวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินนานาชาติควีนเอเลีย ประเทศจอร์แดน เพื่อเสด็จต่อไปยังอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพิธีการส่งเสด็จนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี อับดุลเลาะห์ ที่ 2, สมเด็จพระราชินีเรเนีย และ เจ้าชายกาซี บิน โมฮัมเหม็ด ทรงมาร่วมงานด้วย


ในส่วนของพระดำรัสอำลาที่พระสันตะปาปาตรัสนั้น พระองค์ทรงขอบคุณพระราชาธิบดีสำหรับความเมตตากรุณาและเอาพระทัยใส่ต่อกลุ่มคริสตชน พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นคริสตชนและอิสลามิกชน อยู่ร่วมกันด้วยความรักและสงบสุขตราบนานเท่านาน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ข้าพเจ้าอยากให้กำลังใจชาวจอร์แดนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวคริสต์หรือชาวมุสลิมก็ตาม ขอให้ท่านช่วยกันสร้างรากฐานอันเข้มแข็งสำหรับการให้อภัยตามหลักศาสนา สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพซึ่งกันและกัน"

"สมเด็จพระราชาธิบดีทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐ ด้วยการรับงานเสวนาศาสนสัมพันธ์ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ข้าพเจ้าจึงอยากเชิญชวนทุกคนให้ตระหนักว่า สิ่งที่พระราชาธิบดีทรงปฏิบัตินั้น สมควรได้รับการแซ่ซ้องมากเพียงใด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังรู้สึกซาบซึ้งต่อความห่วงใยที่พระราชาธิบดีมีต่อกลุ่มคริสตชนจอร์แดนด้วย จิตวิญญาณของการเปิดใจยอมรับความแตกต่างไม่ได้ช่วยให้สมาชิกคนกลุ่มน้อยของประเทศสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขเท่านั้น แต่ยังช่วยให้จอร์แดนเป็นต้นแบบสำหรับการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางด้วย"

"บัดนี้ ถึงเวลาต้องกล่าวคำอำลาแล้ว ข้าพเจ้าอยากให้ท่านรู้ว่า ข้าพเจ้าได้มอบหัวใจดวงนี้ให้กับพลเมืองของราชอาณาจักรฮัชไมต์ (ชื่อทางการของจอร์แดน) ตลอดจนทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าขอภาวนาให้พวกท่านเปี่ยมด้วยสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง ทั้งบัดนี้และตลอดไป ขอขอบคุณอีกครั้งและขอพระเจ้าอวยพรพวกท่านทุกคน !!" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย ท่ามกลางเสียงปรบมือถวายเกียรติเป็นเวลานาน

ต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งต่อไปยังสนามบินนานาชาติ เบน กูร์ยอน เมืองเทล-ฮาวีฟ ประเทศอิสราเอล โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

Papal Farewell at the Queen Alia Airport
ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour

No comments:

Post a comment