13/05/2009

โป๊ปหวังเห็นความร่วมมือคาทอลิกกับยิวราบรื่นยิ่งขึ้นสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงหวังเห็นความร่วมมือระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกกับชาวยิว เป็นไปในทางที่ดีขึ้น หลังประสบภาวะตึงเครียดตลอดหลายครั้งที่ผ่านมา ทางด้าน หัวหน้าคณะรับไบประจำอิสราเอล กล่าวขอบคุณพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงจุดยืนชัดเจนในประเด็นวาทะของ พระสังฆราช ริชาร์ด วิลเลียมสัน ซึ่งเคยออกมาลบหลู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2
หลังจากเสด็จไปภาวนาหน้ากำแพงร้องไห้แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสด็จต่อมายัง "บ้านซาโลมอน" (Hechal Shlomo) ศูนย์กลางคณะรับไบของประเทศอิสราเอล เพื่อพบปะและสนทนากับ รับไบ โยนา เม็ตซ์เกอร์ และ รับไบ ซาโลมอน อามาร์ สองหัวหน้าคณะรับไบในอิสราเอล โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงกล่าวสุนทรพจน์ ด้วยการยืนยันว่า พระศาสนจักรจะอุทิศตนอย่างจริงจังตามแนวทางสังคยานาวาติกัน ครั้งที่ 2 ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับชาวยิว เพื่อที่ว่า เราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้โลกตลอดไป

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "คำแถลงของสังคยานาวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่ว่าด้วยเรื่อง "ความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับศาสนาต่างๆ ที่มิใช่คริสตศาสนา" (Nostra Aetate) ระบุอย่างชัดเจนว่า พระศาสนจักรจะเดินหน้าให้ความสำคัญกับความเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณระหว่างคริสตชนกับชาวยิว พระศาสนจักรปรารถนาให้เราทั้งสอง เคารพและเข้าใจกันอย่างสุดซึ้ง โดยมีพระคัมภีร์, หลักเทวศาสตร์ และการเสวนาศาสนสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เป็นเครื่องมือนำทางเรา"

"การเสวนาศาสนสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า ชาวยิวและชาวคริสต์มีหลายสิ่งที่คล้ายกัน กล่าวคือ เราจริงจังกับการให้ความเคารพความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์, ครอบครัว, การให้การศึกษากับเยาวชน และเสรีภาพในการนับถือศาสนา หัวข้อเหล่านี้บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราทั้งสองเชื่อมั่นว่า จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความเคารพและเข้าใจกันอย่างสุดซึ้งในสังคม"

"ข้าพเจ้ามั่นใจว่า มิตรภาพของเรา (พระสันตะปาปาและรับไบ) จะเป็นแบบอย่างแห่งความวางใจ เพื่อให้ชาวยิวและชาวคริสต์ทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม ความวางใจเป็นแรงขับเคลื่อนซึ่งเกิดจากพระคัมภีร์ และตอนนี้ เราก็มองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่า ความร่วมมือระหว่างเราจะเข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป เราจะร่วมมือกับมนุษย์ทุกคนที่มีจิตใจดีงาม ขจัดความเกลียดชังและความรุนแรงให้หมดไป" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

อนึ่ง ก่อนที่พระสันตะปาปาจะตรัสสุนทรพจน์ รับไบ โยนา เม็ตซ์เกอร์ ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับพระสันตะปาปา พร้อมขอบคุณพระองค์ที่ทรงประณามผู้ที่ไม่ยอมรับว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวกว่า 6 ล้านคน ระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นเรื่องจริง เช่นเดียวกับ ขอบคุณที่พระองค์แสดงจุดยืนในประเด็น พระสังฆราช ริชาร์ด วิลเลียมสัน 1 ใน 4 พระสังฆราชกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ที่ได้รับการอภัยโทษ เคยออกมาลบหลู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วย

สำหรับตารางเวลาต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จต่อไปยัง "ห้องโถงชั้นบน" สถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย เพื่อนำสัตบุรุษสวดเทวทูตถือสารต่อไปHoly Father visits the Hechal Shlomo Center


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment