10/05/2009

พระสันตะปาปาเสด็จเสกศิลาฤกษ์ที่มหาวิทยาลัยมาดาบาสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงเสกศิลาฤกษ์ที่จะใช้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยมาดาบา พร้อมย้ำ สถาบันการศึกษาคาทอลิกจะต้องเป็นที่สำหรับเสวนาศาสนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้คนในสังคม
เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ได้ประทับรถโป๊ปโมบิลมุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยมาดาบา มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งแรกในจอร์แดน เพื่อเสกศิลาฤกษ์ซึ่งจะใช้ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงให้ข้อคิดกับทุกคนว่า สถานศึกษาคาทอลิกจะต้องเป็นที่บ่มเพาะความเข้าใจอันดีงาม เพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคน

หลังเสกศิลาฤกษ์แล้ว พระสันตะปาปาทรงให้ข้อคิดว่า "มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาคาทอลิกคือสถานที่แห่งความเข้าใจและใช้สำหรับการเสวนาศาสนสัมพันธ์ พระศาสนจักรพร้อมเสมอที่จะรับใช้สังคม ด้วยการสร้างชายและหญิงให้เปี่ยมด้วยระเบียบวินัยและรู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่น มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เครื่องกีดขวางการแสวงหาความจริงให้ชีวิต ในทางกลับกัน ศาสนากระตุ้นให้คนแสวงหาสัจธรรมด้วยซ้ำไป"

"ศาสนาจะเกิดความเสียหาย ก็ต่อเมื่อมันถูกใช้ในทางที่ผิด อาทิ รับใช้ความอยุติธรรม, ความรุนแรง, การกดขี่ข่มเหง และเมินเฉยต่อผู้ยากไร้ ในกรณีเหล่านี้ เราไม่เพียงแค่พบเห็นการใช้ศาสนาในทางที่ผิด แต่เรายังพบการคดโกงต่อสิทธิเสรีภาพมนุษย์ และการปิดกั้นความรู้สึกนึกคิดด้วย ดังนั้น พ่อจึงหวังว่า มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งนี้ จะถูกใช้เป็นที่แสวงหาความจริง และค้นหาว่า สิ่งใดเป็นเรื่องดีงามสำหรับสังคม"

พระสันตะปาปาทรงปิดท้ายการให้โอวาท ด้วยการทักทายนักเรียนนักศึกษาคาทอลิกว่า "พวกลูกถูกเรียกให้มาเป็นผู้สร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมและความสงบสุข สังคมนี้ ต้องประกอบด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา หลายเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ์ พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกลูกจะทำให้มันเป็นจริง เพราะโลกกำลังรอคอยสังคมที่ปราศจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย"

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จไปที่พิพิธภัณฑ์ฮาซีไมต์และมัสยิด อัล-ฮุสเซน บิน ทาลาล เพื่อเสวนาศาสนสัมพันธ์ต่อไปHoly Father visited Madaba City

ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment