15/05/2009

พระสันตะปาปาย้ำคริสตชนกับแผ่นดินศักดิ์แยกจากกันไม่ได้สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำชัดเจน คริสตังกับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ เพราะคริสตังในแผ่นดินนี้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้แผนการไถ่บาปมนุษยชาติสำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น ซึ่งจัดขึ้นที่วัดแม่พระรับสาร เมืองนาซาเร็ธ โอกาสนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงเทศน์ให้กำลังใจคริสตชนว่า อย่าอพยพหนีแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เลย แต่จงอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไป เพราะคริสตังกับแผ่นดินนี้ เป็นของที่แยกออกจากกันไม่ได้ตามแผนการของพระเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อและคริสตังทั่วโลกต่างทราบดีว่า ความเป็นอยู่ของคริสตชนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ย่ำแย่เพียงใด ในรัฐอิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์ คริสตชนคือคนกลุ่มน้อย บางครั้ง พวกท่านอาจรู้สึกว่า เสียงของท่านเป็นเสียงเล็กๆซึ่งไม่มีใครสนใจ กระนั้น พ่อก็ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตแบบแม่พระ ผู้ใช้ชีวิตในวัยเยาว์อย่างเงียบๆและเรียบง่ายที่นาซาเร็ธ โดยไม่มีคนสนใจเช่นกัน"

"การดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและเรียบง่ายที่นาซาเร็ธ จะเป็นโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกแห่งความชื่นชมยินดี สิ่งนี้จะนำความหวังมาสู่ตัวเรา จงมั่นใจเถิดว่า พระเจ้าจะดูแลเรา พระองค์จะแสดงฤทธานุภาพในสิ่งที่มนุษย์คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ สันติภาพในแผ่นดินนี้ซึ่งทุกคนแสวงหามานาน สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง"

"พ่อขอให้กำลังใจพวกท่าน จงอย่ากลัว !! จงมีความมั่นใจว่า พระคริสตเจ้ายังคงประทับอยู่ในแผ่นดินนี้ นี่คือดินแดนที่พระองค์ทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์ จงมีความกล้าและใช้ชีวิตอย่างมีความหวังเหมือนแม่พระ จงตระหนักเสมอว่า นี่คือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและพวกท่านในฐานะประชากรของแผ่นดินนี้ ก็มีส่วนร่วมในแผนการไถ่กู้ของพระเจ้า ผ่านทางการเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระองค์ เช่นเดียวกับ การประกาศสารแห่งสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวให้โลกได้รับรู้" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

อนึ่ง การสวดทำวัตรเย็นเป็นพิธีสุดท้ายที่พระสันตะปาปาจะปฏิบัติในวันที่ 14 พฤษภาคม ต่อจากนี้ พระองค์จะประทับเฮลิคอปเตอร์กลับไปยังสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อประทับแรมต่อไป ส่วนวันพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) พระสันตะปาปาจะเสด็จไปภาวนาที่วัดคูหาฝังพระศพพระเยซู จากนั้น พระองค์จะประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับอิตาลี ในเวลา 14.00 น. (ตรงกับ 18.00 น. ตามเวลาในไทย)Vespers in the Shrine of the Annunciation in Nazareth


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment