09/05/2009

ประมวลภาพ : พิธีต้อนรับพระสันตะปาปาที่พระราชวัง อัล-ฮุสเซนเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จไปร่วมพิธีต้อนรับจาก สมเด็จพระราชาธิบดี อับดุลเลาะห์ ที่ 2 ภายในพระราชวัง อัล-ฮุสเซน โดยพิธีนี้ เป็นการต้อนรับแบบส่วนพระองค์ พระสันตะปาปาจึงไม่ได้ตรัสสุนทรพจน์แบบทางการแต่อย่างใด

และหลังจบพิธีที่พระราชวังแล้ว พระสันตะปาปาจะเสด็จกลับสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน เพื่อเสวยอาหารค่ำและพักผ่อนต่อไป
Papal Welcome at Royal Palace in Amman


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment