09/05/2009

โป๊ปให้กำลังใจผู้ป่วยสู้โรคร้ายด้วยความวางใจในพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงให้กำลังใจผู้ป่วยทุกคน ต่อสู้โรคร้ายด้วยความวางใจในพระเจ้า นอกจากนี้ ทรงให้ข้อคิด บางทีการประสบความยากลำบาก อาจนำเรื่องดีๆมาสู่ตัวเราก็ได้เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปยัง "ศูนย์ราชินีแห่งสันติสุข" (Regina Pacis Centre) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงอัมมาน เพื่อเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ รวมไปถึงเยาวชนที่เข้ารักษาอาการติดยาเสพติด โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงให้โอวาทกับพวกเขาว่า เวลาเผชิญความทุกข์ทรมาน ขอให้ทุกคนอย่าสิ้นหวัง แต่จงมอบความวางใจในพระเจ้าเพื่อเอาชนะความยากลำบาก เพราะบางครั้ง ความทุกข์ซึ่งเป็นกางเขนที่พระมอบให้ อาจนำสิ่งดีๆมาสู่เราในตอนท้ายก็ได้ใครจะรู้


พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อเข้าใจความทรมานที่พวกท่านต้องประสบเป็นอย่างดี บางคนต้องดิ้นรนอย่างหนักในการต่อสู้กับความทุพลภาพ บางคนยิ่งแล้วใหญ่ เมื่อต้องถูกสังคมปฏิเสธอย่างไม่ใยดี ความทุกข์ยากเหล่านี้ ได้นำพวกท่านมายังศูนย์ราชินีแห่งสันติสุข สถานที่ที่พ่อมั่นใจว่า จะช่วยทุกคนให้พบกับความรักของพระเจ้าอีกครั้ง"

"มันเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจ "อุปสรรค" (โรคร้ายและความทุพลภาพ) ที่มีแต่นำความเจ็บปวดมาสู่ชีวิต กระนั้น พ่ออยากให้กำลังใจว่า ยามที่เรายืนท่ามกลางความมืดมิด ความเชื่อและการยอมรับสิ่งที่เป็น จะช่วยให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า และเข้าใจความหมายของชีวิตมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงทักทายเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดการติดยา รวมไปถึงเยาวชนที่มารอรับเสด็จอยู่ด้านนอก โดยตรัสว่า "ลูกๆเยาวชนที่รัก จงยึดมั่นในพระเจ้า พระองค์แต่เพียงผู้เดียวที่เป็นเพื่อนในยามลำเค็ญและเป็นความหวังให้พวกเธอ จงอย่าหนีกางเขนซึ่งเป็นอุปสรรคชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ แต่จงแบกรับไว้ด้วยความชื่นชมยินดี จงกล้าที่จะร่วมพระมหาทรมานไปกับพระเยซูเจ้า เพราะเมื่อถึงวันนั้น ความทุกข์ทรมานที่พวกเธอประสบ อาจนำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตก็เป็นได้"

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จไปร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก สมเด็จพระราชาธิบดี อับดุลเลาะห์ ที่ 2 ภายในพระราชวัง อัล-ฮุสเซน

Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Center


Catholic World Tour_Holy Father visited the Regina Pacis Centerภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment