10/05/2009

โป๊ปเสด็จเยือนมัสยิดพร้อมย้ำศาสนาต้องมอบสิ่งดีงามให้สังคมสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงย้ำชัด ชาวคริสต์และมุสลิมต้องเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงสิ่งดีงามที่อยู่ในความเชื่อของตน ทรงชม จอร์แดนเจ๋งจริงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความเชื่อ ตอนท้าย ทรงเป็นกระบอกเสียงขอร้องทุกฝ่าย ปกป้องคริสตชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในตะวันออกกลางด้วย
เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จมายังมัสยิด อัล-ฮุสเซน บิน ทาลาล และพิพิธภัณฑ์ฮาซีไมต์ เพื่อร่วมงานเสวนาศาสนสัมพันธ์ โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงกล่าวสุนทรพจน์ ด้วยการย้ำว่า ชาวคริสต์และชาวมุสลิมต้องแสดงให้โลกเห็นถึงความดีที่อยู่ในศาสนา พร้อมกันนี้ ทรงยกย่องระบบการศึกษาของจอร์แดนว่ามีคุณภาพมาก เพราะสามารถทำให้ประชากรต่างความเชื่ออาศัยร่วมกันได้อย่างสงบ

พระสันตะปาปา เริ่มต้นตรัสว่า "มันเป็นความจริงที่ทุกวันนี้ มีบางคนอ้างว่า ศาสนามีส่วนสำคัญในการนำความแตกแยกมาสู่โลก ... ดังนั้น ชาวมุสลิมและชาวคริสต์ต้องยืนหยัดเป็นประจักษ์พยานให้ทุกคนเห็นว่า ศาสนาไม่ได้เป็นแบบนั้น ศาสนามีแต่นำความจริงและความดีงามมาสู่โลก"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงแนวทางการสอนศาสนาในจอร์แดน ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกคนยอมรับความเชื่อที่แตกต่างกัน พระองค์ตรัสว่า "ข้าพเจ้าชื่นชมวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความเชื่อในประเทศจอร์แดน บรรดาผู้นำประเทศและบรรดาผู้ให้การศึกษาต่างทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความหมายแท้จริงของศาสนา นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความเข้าใจอันดีงาม เช่นเดียวกับ ความร่วมมือระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมในประเทศ สิ่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและกล้าหาญให้นานาประเทศได้เห็นและปฏิบัติตาม เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม"

"ชาวคริสต์และชาวมุสลิมต่างนับถือพระเจ้าองค์เดียว เรารู้ว่า เหตุผลตามประสามนุษย์คือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ สิ่งนี้จะบังเกิดผลสูงสุดก็ต่อเมื่อมันได้พบกับแสงสว่างแห่งสัจธรรมความจริงจากพระเจ้า ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเหตุผลตามประสามนุษย์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ มันก็แทบจะไร้จุดด้อยอย่างสิ้นเชิง ฉะนั้น การยึดมั่นศาสนาจะทำให้เราอยู่ห่างจากการเป็นคนใจแคบ ทั้งยังช่วยเราไม่ให้เป็นคนยโสโอหัง ในทางกลับกัน ศาสนาจะทำให้เราเปิดกว้างที่จะยอมรับและเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยความชื่นชมยินดี"

"ศาสนายังสอนให้เราปกป้องสิทธิมนุยชนขั้นพื้นฐาน มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะชายหรือหญิง ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด จะร่ำรวยหรือยากจน จะเป็นชาติพันธุ์อะไร ต่างมีความเสมอภาคเหมือนกันหมด ด้วยเหตุนี้ เราต้องมอบสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้กับประชากรทุกคน การมอบนี้ ไม่เฉพาะแค่ให้อิสระในการนมัสการพระเจ้าในที่สาธารณะ แต่ยังต้องรวมถึงไม่มีการกีดกันความแตกต่างทางศาสนาในที่ทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน"

"สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอเรียกร้องไปยังคณะผู้บริหารประเทศ, คณะทูตประเทศต่างๆ และบรรดาผู้นำทางศาสนาทุกคน ได้โปรดทำทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มคริสตชนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในตะวันออกกลาง จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการนับถือศาสนา และดำเนินชีวิตอย่างสงบเหมือนกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้ายHoly Father visited the new King Hussein Mosque
ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour
No comments:

Post a comment