16/05/2009

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมพระอัยกาพระศาสนจักรอาร์เมเนี่ยนเมื่อช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จไปยังวัดเซนต์เจมส์ (นักบุญยากอบ) เพื่อพบปะและสนทนาสั้นๆกับพระอัยกา ตูร์กุม มานูกิอัน ผู้นำพระศาสนจักรออโธด็อกซ์อาร์เมเนี่ยนประจำอิสราเอล ทั้งนี้ วาติกันแถลงรายละเอียดของการสนทนาว่า พระสันตะปาปาทรงขอให้ชาวออโธด็อกซ์อาร์เมเนี่ยน ร่วมมือกับพระองค์ในการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพสำหรับคริสตชนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับ ประกาศพระวรสารซึ่งนำการคืนดี, สันติ, ความยุติธรรม และการให้อภัยไปมอบให้กับสังคม

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาจะประทับเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติ เบน กูร์ยอน เมืองเทล-ฮาวีฟ เพื่อไปขึ้นเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับกรุงโรม ต่อไปPope visits Armenian Apostolic Patriarchate
ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment