13/05/2009

ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมอาสนวิหารประจำกรุงเยรูซาเล็มหลังการนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ภายในห้องโถงชั้นบนแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จมายังอาสนวิหารประจำกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อภาวนาหน้าศีลมหาสนิท จากนั้น ทรงพระดำเนินทักทายสัตบุรุษที่มารอรับเสด็จด้วยความชื่นชมยินดีประมาณ 300 คน โดยพิธีการส่วนนี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เทศน์สอน แต่ทรงอวยพรเท่านั้น

และต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะไปเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับบรรดานักบวชและฤาษีคาทอลิก ภายในบ้านพักพระอัครสังฆราชประจำกรุงเยรูซาเล็ม ส่วนช่วงบ่าย พระองค์จะเป็นประธานพิธีมิสซาซึ่งจัดที่หุบเขาโยซาฟัต ต่อไปHoly Father Visits Jerusalem's Latin-Rite Co-Cathedral
ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment