10/05/2009

โป๊ปให้กำลังใจคริสตังจอร์แดนอย่ากลัวที่จะแสดงตนเป็นคาทอลิกสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงให้กำลังใจคริสตังจอร์แดน จงเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความเชื่อเข้มแข็ง จงอย่ากลัวที่จะแสดงตนเป็นคาทอลิกในที่สาธารณะ และจงตอบแทนประเทศที่มอบเสรีภาพในการนับถือศาสนา ด้วยการทำสิ่งดีงามให้กับแผ่นดินเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสด็จมาเป็นประธานวจนพิธีกรรมที่อาสนวิหารนักบุญจอร์จ โดยอาสนวิหารนี้เป็นของจารีตเมลไคต์-กรีก (Melkite Greek Catholic Church) ซึ่งเป็นกลุ่มคริสตชนที่ขึ้นกับพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงเทศน์สอนใจทุกคนว่า ถึงเราจะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศ แต่เราต้องอย่ากลัวที่จะแสดงตนเป็นคาทอลิกเวลาอยู่ต่อหน้าสาธารณชน

จอร์แดนมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน จำนวนนี้ มีคริสตังประมาณ 109,000 คน กระนั้น ประเทศแห่งนี้ก็ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแบบสุดๆ โดยดูได้จากการกฏหมายของประเทศซึ่งมอบที่นั่งในรัฐสภาให้กับตัวแทนที่เป็นคาทอลิกด้วย

พระสันตะปาปาจึงนำเรื่องนี้มาเทศน์ให้ข้อคิดกับสัตบุรุษทุกคน ใจความสำคัญว่า "จอร์แดนเป็นประเทศที่ใจกว้างเหลือหลาย ที่นี่ให้ความเสมอภาคและความเคารพต่อคริสตังเป็นอย่างมาก ดังนั้น พวกเราทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชน จงคว้าโอกาสนี้ไว้ อย่าปล่อยให้สิทธิที่ได้มา ต้องไร้ค่าเปล่าประโยชน์"

"เมื่อเราได้รับเสรีภาพในการนับถือศาสนา สิ่งแรกที่เราต้องทำคือจงอย่ากลัวที่จะใช้มันอย่างชาญฉลาด จงนำความเชื่อในพระเจ้าไปสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดกับราชอาณาจักรแห่งนี้ จงกล้าที่จะแสดงตัวในที่สาธารณะว่า เราเป็นคริสตังซึ่งพร้อมนำสันติสุข, ความเสมอภาค, ความรัก และความยุติธรรม มามอบให้กับสังคม"

"ตัวอย่างที่เด่นชัดของการใช้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างชาญฉลาด ก็คือ โรงเรียนและโรงพยาบาลของพระศาสนจักร เรารับใช้สังคมจอร์แดนด้วยความรักและเราก็มอบความหวังให้กับพลเมืองทุกคน พระศาสนจักรคาทอลิกใช้โรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นสถานที่ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนาด้วยความจริงใจ ถึงเราจะมีความเชื่อต่างกัน แต่คริสตชนก็เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำตอนท้าย

อนึ่ง วจนพิธีกรรมนี้ พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 82 ชันษา ทรงประกอบพิธีตามจารีตเมลไคต์-กรีก โดยทรงถือไม้เท้าตามจารีตตะวันออกซึ่ง พระอัยกา เกรโกรี่ ที่ 3 จัดถวาย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ภาษาอาหรับในบางช่วงของพิธีด้วย

หลังจากวจนพิธีกรรมจบลง พระสันตะปาปาจะเสด็จกลับไปเสวยอาหารค่ำและพักผ่อนที่สถานเอกอัครสมณฑูตวาติกัน ต่อไป
Vespers in the Greek-Melkite Cathedral of Saint Georges


Pope Benedict XVI waves to the faithful during mass at Saint George Victorious Catherdral in Amman May 9, 2009.

พระสันตะปาปาทรงถือไม้เท้าจารีตตะวันออก


Pope Benedict XVI waves to the faithful during mass at Saint George Victorious Cathedral in Amman May 9, 2009.


Pope Benedict XVI (R) waves to the faithful during mass at Saint George Victorious Cathedral in Amman May 9, 2009.


Pope Benedict XVI greets the faithful during mass at Saint George Victorious Cathedral in Amman May 9, 2009.


Pope Benedict XVI waves to the faithful during mass at Saint George Victorious Catherdral in Amman May 9, 2009.


Pope Benedict XVI waves to the faithful during mass at Saint George Victorious Catherdral in Amman May 9, 2009.


Pope Benedict XVI waves to the faithful during mass at Saint George Victorious Catherdral in Amman May 9, 2009.


Pope Benedict XVI sits during mass at Saint George Victorious Cathedral in Amman May 9, 2009.


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment