12/05/2009

พระสันตะปาปาภาวนาหน้ากำแพงร้องไห้เมื่อช่วงสายของวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จมาภาวนาหน้า "กำแพงร้องไห้" สักการสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำแพงนี้ ชาวยิวถือว่าเป็นพระธาตุของพระวิหารหลังสุดท้ายและเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงที่กษัตริย์เฮร็อดได้สร้างไว้รอบพระวิหารหลังที่สองในปีที่ 20 ก่อนคริสตกาล

ใน ค.ศ.70 ชาวยิวถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน พระวิหารหลังนี้ได้ถูกพวกโรมันทำลายไปบางส่วน ต่อมาในสมัยไบเซนไทน์ ชาวยิวได้มาที่ซากปรักหักพังของพระวิหารนี้ เพื่อร่วมระลึกถึงการทำลายพระวิหาร พร้อมทั้งร้องไห้อย่างสุดสลดเหนือซากของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้เอง กำแพงส่วนนี้ จึงถูกเรียกว่า "กำแพงร้องไห้"

พระสันตะปาปาได้มาถึงกำแพงแห่งนี้ พร้อมภาวนาขอพระเจ้าโปรดประทานสันติภาพมายังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์โดยเร็ววัน เช่นเดียวกับ โปรดประทานการเยียวยาทั้งกายและใจแก่ผู้ที่เรียกหาพระนามของพระองค์ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิทรงปิดท้ายการนำภาวนา ด้วยถ้อยคำในหนังสือเพลงคร่ำครวญ ที่ว่า "พระยาเวห์ทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อจิตวิญญาณที่แสวงพระองค์" (เพลงคร่ำครวญ 3:25)

จากนั้น พระสันตะปาปาได้เสด็จไปภาวนาเงียบๆ ที่หน้ากำแพงร้องไห้เป็นเวลา 2 นาที ก่อนจะนำกระดาษพร้อมบทภาวนาของพระองค์ใส่ไว้ที่ซอกหินของกำแพง แบบที่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงกระทำเมื่อ ค.ศ.2000 ด้วย

ส่วนพิธีการต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะไปพบคณะรับไบศาสนายิว ภายในศูนย์บ้านซาโลมอน ต่อไป


Holy Father prays at Western Wall

ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment