12/05/2009

ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาเสด็จถึงกรุงเยรูซาเล็ม"คาทอลิก เวิลด์ ทัวร์" มีบรรยากาศพระสันตะปาปาประทับเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินนานาชาติ เบน กูร์ยอน เมืองเทล-ฮาวีฟ มาถึงกรุงเยรูซาเล็มให้ทุกท่านได้ติดตามกัน

พิธีการช่วงนี้ พระสันตะปาปาไม่ได้กล่าวสุนทรพจน์ มีแต่ทางผู้ว่าการกรุงเยรูซาเล็มกล่าวรับเสด็จพระองค์เท่านั้น .....


Holy Father arrived to Jerusalem

ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment