13/05/2009

โป๊ปนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ในห้องที่พระเยซูเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงนำสัตบุรุษสวดราชินีแห่งสวรรค์บนห้องที่พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทรงเตือนสติคริสตังชาวยิวให้รักและสามัคคีกันไว้ นอกจากนี้ ยังเตือนใจผู้นำพระศาสนจักรท้องถิ่น อย่ากลัวที่จะออกมาปกป้องผู้บริสุทธิ์ เวลาเกิดความไม่ยุติธรรมในสังคม
เมื่อช่วงเที่ยงวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสด็จไปยังห้องโถงชั้นบน สถานที่ซึ่งพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (รวมทั้งตั้งศีลมหาสนิทและศีลบวช นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่พระจิตเสด็จลงมาด้วย - เพนเตกอส) เพื่อเป็นประธานในการนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ โดยก่อนนำภาวนา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงกล่าวให้ข้อคิดว่า ต่อให้คริสตังจะมีจำนวนน้อยนิด แต่ถ้าเรารักและสามัคคีกันไว้ ยังไงฝูงแกะของพระเจ้าก็ไม่มีวันสูญหายไปจากแผ่นดินอย่างแน่นอน

ย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว คริสตังในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ มีประมาณ 20 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งประเทศ ทว่า หลังเกิดสงครามและการเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรง จำนวนคริสตังผู้รักบ้านเกิดเมืองนอน ลดลงอย่างน่าใจหาย โดยเหลือเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น พระสันตะปาปาจึงหวังว่า การมาเยี่ยมเยียนของพระองค์ จะเป็นพลังและความหวังให้กับพวกเขาในการดำเนินชีวิตดุจประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า

ประมุขผู้ทรงพระชนมายุ 82 ชันษา ตรัสว่า "หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดอนาคตพระศาสนจักรในแผ่นดิน(ศักดิ์สิทธิ์)นี้ ก็คือ ความพยายามที่จะสร้างเอกภาพภายในหมู่คริสตชน การที่ยังมีคริสตังอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระศาสนจักรสากล แม้ที่นี่จะมีคริสตังเพียงน้อยนิด แต่เราก็สามารถดำเนินชีวิตดุจเชื้อแป้งที่ดีของสังคม เราสามารถแปรเปลี่ยนหัวใจและการกระทำให้เป็นสิ่งดีงาม และเราต้องสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพ ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคม"

จากนั้น ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ยังได้เน้นย้ำผู้นำพระศาสนจักรในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ลุกขึ้นสู้กับความชั่วร้ายทุกชนิดที่ย่างกรายเข้ามาในบ้านเกิดของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเตือนสติพวกเขาว่า จงอย่าทำเป็นนิ่งเฉย เมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมในสังคม

"พระศาสนจักรต้องหลีกเลี่ยงการถูกประจญล่อลวง ด้วยการแสดงความเห็นแก่ตัว, ความเกียจคร้านในการปฏิบัติหน้าที่, ความมีอคติ และความกลัวต่อปัญหาความไม่สงบทุกชนิด พระศาสนจักรต้องเตือนตัวเองเสมอว่า เราต้องปฏิบัติพันธกิจเร่งด่วนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความกล้าหาญและตรงไปตรงมา ถ้าเราพบเห็นสิ่งใดไม่ถูกต้อง เราต้องกล้าออกมาปกป้องความดีไม่ให้ถูกทำลายไป"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวปิดการเทศน์ ด้วยการนำข้อความในพระวรสารของนักบุญลูกา มาให้กำลังใจทุกคนว่า "ฝูงแกะน้อยๆเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระบิดาของท่านทรงพอพระทัยและจะประทานพระอาณาจักรให้ท่าน (ลูกา 12:32)"

พิธีการต่อจากนี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จเยี่ยมอาสนวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากนั้น พระองค์จะเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับบรรดานักบวชและฤาษีคาทอลิก ภายในบ้านพักพระอัครสังฆราชประจำกรุงเยรูซาเล็ม ต่อไปRegina Caeli in the Upper Room


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour


No comments:

Post a comment