11/05/2009

ประมวลภาพ : โป๊ปถวายมิสซาแรกในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
Holy Mass in the International Stadium of Amman


ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment