16/05/2009

โป๊ปอำลาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วยการขอสันติภาพระหว่างยิวกับปาเลสไตน์สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเสร็จสิ้นการแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตรัสสุนทรพจน์อำลา ด้วยการขอสันติภาพและทางออกให้กับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้เสร็จสิ้นการแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินเบน กูร์ยอน เมืองเทล-ฮาวีฟ เพื่อเสด็จกลับกรุงโรมแล้ว โดยช่วงก่อนหน้านี้ ได้มีพิธีส่งเสด็จพระสันตะปาปา ซึ่งพระองค์ทรงกล่าวสุนทรพจน์ส่งท้ายด้วยการวอนขอสันติภาพอย่างจริงจัง พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า จะต้องมีทางแก้ไขปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อย่างแน่นอน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ขอให้สันติภาพอันยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่บนความยุติธรรม รวมไปถึงการให้อภัยและการคืนดี บังเกิดกับแผ่นดินนี้ ขอให้แสงสว่างได้นำความหวังในการแก้ปัญหาไปมอบให้กับทุกชาติที่กำลังขัดแย้งกัน และขอให้ปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ได้พบกับทางออก ขอให้มันไม่เป็นความฝันลมๆแล้งๆอีกต่อไป"

จากนั้น พระสันตะปาปาชาวเยอรมัน ทรงย้ำว่า พระองค์ทรงเศร้าพระทัยที่ต้องเห็นสองชาตินี้รบราฆ่าฟันกัน "อิสราเอลและปาเลสไตน์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ดังนั้น ไม่มีใครไม่เสียใจที่ต้องเห็นเพื่อนรักทั้งสองทะเลาะกัน ไม่มีใครที่จะไม่ร้องไห้ เมื่อได้เห็นเพื่อนทนทุกข์และสูญเสียประชากรสุดที่รัก อันเป็นผลจากความขัดแย้งเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา"

พระสันตะปาปายังทรงแบ่งปันความรู้สึกระหว่างประทับในอิสราเอล โดยย้ำว่า เรื่องเศร้าสุดอยู่ที่การเสด็จเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยในเบ็ธเลเฮม "สิ่งที่ข้าพเจ้าเศร้าใจที่สุด ก็คือ การเห็นกำแพงค่ายผู้อพยพในเขตเวสต์แบงก์ เมืองเบ็ธเลเฮม ตีเส้นกั้นแบ่งแยกเชื้อชาติอย่างชัดเจน ดังนั้น ข้าพเจ้าได้แต่เฝ้าภาวนาว่า ในอนาคต ชาวยิวและชาวปาเลสไตน์จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคี ผ่านทางความเคารพและวางใจกัน"

"สันติภาพไม่ใช่เป้าหมายที่จะได้มาง่ายๆ แต่ข้าพเจ้าขอมอบคำภาวนา ทั้งของข้าพเจ้าและของชาวคาทอลิกทั่วโลก เพื่อทุกความพยายามในการสร้างความยุติธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืน จะได้เกิดกับแผ่นดินนี้ตลอดไป" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากอิสราเอล เพื่อเสด็จกลับอิตาลี ต่อไป


Papal Farewell at Ben Gurion Airportภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World TourNo comments:

Post a comment