12/05/2009

พระสันตะปาปาย้ำศาสนาต้องไม่ทำให้เกิดความแตกแยกสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงย้ำชัด การนับถือศาสนาที่ต่างกันต้องไม่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม ยืนยัน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเคารพความต่างนี้ เพื่อแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียว ตอนท้าย มีเหตุไม่คาดฝัน เมื่อผู้นำศาสนาอิสลามเกิด "ฟิวส์ขาด" ขึ้นคว้าไมค์บนเวที ด่ากราดพวกยิวด้วยภาษาอาหรับแบบเสียๆหายๆ กระนั้น พระสันตะปาปาทรงงงว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะฟังภาษาอาหรับไม่ออกเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จไปร่วมงานศาสนสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมของสถาบันนอเตรอดามแห่งสันตะสำนัก ประจำกรุงเยรูซาเล็ม โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมีใจความสำคัญว่า ความแตกต่างทางความเชื่อต้องไม่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม


ใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัส มีว่า "มีบางคนกล่าวหาว่า การที่พวกเรามีความเชื่อต่างกันคือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม แต่ทั้งนี้ พวกเรารู้ดีว่า ความแตกต่างจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างตัวเราเองและกับสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ความแตกต่างจะเป็นโอกาสให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ, เคารพ, เห็นคุณค่า และให้กำลังใจกัน เพื่อที่ว่า เราจะได้ก้าวไปหาพระเจ้าพร้อมๆกัน"

"ข้าพเจ้าขอสนับสนุนให้เราทุกคน ก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าและเคารพความแตกต่างทางความเชื่อ เช่นเดียวกับช่วยส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คณะของเรา ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้นำความหวังและสันติสุขไปมอบให้กับสังคมและโลกตลอดไป"

หลังจากพระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์จบลง ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อ เชค เตย์ซีร์ ตามีมี่ ผู้พิพากษาสูงสุดประจำศาลอิสลามในกรุงเยรูซาเล็ม ได้ขึ้นไปกล่าวบนเวทีเป็นภาษาอาหรับ ทั้งที่ไม่มีชื่อเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ เชค ตามีมี่ ได้กล่าววาจาหยายคายเป็นภาษาอาหรับ จากนั้น ผู้ร่วมงานที่เป็นชาวยิวและฟังภาษาอาหรับรู้เรื่อง ได้ลุกขึ้นโวยวายและเดินออกจากห้องประชุมทันที กระนั้น พระสันตะปาปาทรงนั่งนิ่งๆ เพราะพระองค์ไม่ทราบว่า สิ่งที่ เชค ตามีมี่ กล่าวนั้น หมายความว่าอย่างไร

ทั้งนี้ เชค ตามีมี่ ยอมยุติการใช้วาจาก้าวร้าว ก็เมื่อ พระอัครสังฆราช ฟูอัด ตบาล (Fouad Twal) พระอัยกาประจำกรุงเยรูซาเล็ม เดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อเชิญตัวลงมาสงบสติอารมณ์

ทางด้าน บาทหลวง เฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน ก็ได้มาเปิดเผยภายหลังจบงานว่า เชค เตย์ซีร์ ตามีมี่ ไม่ได้อยู่ในรายชื่อคนที่จะกล่าวบนเวที ฉะนั้น หวังว่า เรื่องแบบนี้ จะไม่มาทำลายบรรยากาศที่พระสันตะปาปาจะนำสันติภาพมามอบให้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

"สิ่งที่เขา (เชค ตามีมี่) ทำนั้น คือการก่อกวนการเสวนาศาสนสัมพันธ์ เราหวังว่า อุบัติเหตุแบบนี้จะไม่ทำลายพันธกิจของพระสันตะปาปาผู้ทรงปรารถนาจะนำสันติภาพมามอบให้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และเราก็หวังว่า ในอนาคต การเสวนาศาสนสัมพันธ์ในแผ่นดินนี้ จะไม่พบกับเรื่องแบบนี้อีก" คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวแบบเซ็งๆ

หลังจาก พระสันตะปาปาจะเสด็จกลับไปเสวยอาหารค่ำและพักผ่อนในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำกรุงเยรูซาเล็ม ต่อไปHoly Father attended inter-religious dialogue
พระสันตะปาปาทักทายกับ เชค เตย์ซีร์ ตามีมี่
พระสันตะปาปาเดินผ่าน เชค เตย์ซีร์ ตามีมี่


เชค เตย์ซีร์ ตามีมี่ ตัวป่วนประจำงานศาสนสัมพันธ์ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Catholic World Tour

No comments:

Post a comment